Overzicht laboratorium bepalingen

Er wordt nog gewerkt aan deze webpagina. Om die reden is momenteel slechts een beperkt overzicht van het gehele aanbod aan laboratoriumbepalingen van OLVG Lab BV inzichtelijk. Voor meer informatie met betrekking tot het bepalingenpakket van de klinische chemie, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de receptie van het hematologisch en klinisch chemisch laboratorium (HKCL) op 020-5993049.

Chemie

 • Bloedgassen
 • Bloed
 • feces
 • Liquor Cerebrospinalis
 • Urine
 • Zweet
 • Endocrinologie

 • Bloed
 • Urine
 • Hematologie

 • Beenmerg onderzoek
 • Hemostase
 • Leucocyten differentiatie
 • Liquor Cerebrospinalis
 • Volledig bloedbeeld
 • Overig - Formules etc.

 • M.b.t. electrolyten
 • M.b.t. nierfunctie